Loading...

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Utenos vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m.“

Iki atliktų rekonstrukcijos darbų didžiąją dalį vandentiekio tinklų Aušros g. Utenoje sudarė ketiniai, plastikiniai, plieniniai vamzdžiai, kurie pakloti prieš 30–40 metų. Vandentiekio tinklų vamzdžiai buvo pasenę ir prastos kokybės, iš vidaus padengti nuosėdomis, o tai blogino jais tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Pagal rangos sutarties sąlygas UAB „KRS“ rekonstravo 1.602,20 m vandentiekio tinklų. Atlikti rekonstrukcijos darbai pagerino vamzdynais tiekiamo geriamojo vandens kokybę, sumažino vandentiekio tinkluose dažnų avarijų riziką bei užgulančią finansinę naštą ant tinklus eksploatuojančios įmonės bei vartotojų pečių.