Loading...

Socialinė atsakomybė

Įmonės veikloje vadovaujamės skaidraus ir sąžiningo verslo principais. Suprantame, kad esame atsakingi už įmonės poveikį aplinkai ir visuomenei, todėl su partneriais ieškome novatoriškų sprendimų socialinių, aplinkosauginių tikslų įgyvendinimui. Mūsų įmonės socialinės atsakomybės įgyvendinimas neatsiejamas nuo galiojančių teisės aktų laikymosi. Prisiimdami socialinę atsakomybę, esame įdiegę aplinkosaugos, kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos principus ir gavę tai patvirtinančius standartus. Kartu su jais į veiklą integravome procedūras, kuriomis siekiame nepažeisti žmogaus teisių, etinių ir vartotojų aspektų.