Loading...

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rrangos sutartį „Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje, Vaidotuose Vilniuje“

Vandentiekio tinklai rekonstruoti keturiose skirtingose vietose: Grigiškėse, Trakų Vokėje, Salininkuose bei Vaidotuose (Vilniaus miesto Panerių seniūnija bei Vilniaus rajono Pagirių seniūnija). Grigiškėse, Trakų Vokėje ir Salininkuose rekonstruota 6.619,75 m vandentiekio tinklų. Vaidotuose atliktas diukerinės 2xDN200 vandentiekio tinklo linijos po Vokės upe remontas – suremontuota 242,87 m vandentiekio tinklų. Taip pat […]

Projektas pagal pasirašytą Rangos sutartį su UAB „Druskininkų vadnenys“ „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Nevarų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. statybos darbai” baigtas

Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei rekonstrukcijos darbus Nevarų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., didžioji dalis SB „Dainava“ gyventojų aprūpinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklais. UAB „KRS“ iš viso įrengė 10.526,39 m vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Darbai buvo vykdomi vadovaujantis statybos Rangos sutartimi, LR […]

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Utenos vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Nuotekų tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m.“

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus Aušros g., Utenoje. Atlikta buitinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija CIPP metodu. Rekonstruota DN160-600 mm – 2.232,98 m vamzdyno, DN700-1500 mm – 73 kompl. G/b šulinių, naujai įrengti DN315 mm – 7 kompl. nuotekų šulinėlių. Statybos ir montavimo darbai tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus […]

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“!

AB „Klaipėdos vanduo“ ir  UAB „KRS“ 2016.12.20 pasirašytą sutartį sėkmingai užbaigė 2019.09.24. Objekte paklota vandentiekio tinklų – 15.980 m, buitinių nuotekų tinklų – 17.520 m, slėginių nuotekų tinklų – 2.909 m. Tame tarpe buitinių nuotekų tinklų betranšėjiniu metodu įrengta – 1.248 m. Padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas […]

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Utenos vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m.“

Iki atliktų rekonstrukcijos darbų didžiąją dalį vandentiekio tinklų Aušros g. Utenoje sudarė ketiniai, plastikiniai, plieniniai vamzdžiai, kurie pakloti prieš 30–40 metų. Vandentiekio tinklų vamzdžiai buvo pasenę ir prastos kokybės, iš vidaus padengti nuosėdomis, o tai blogino jais tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Pagal rangos sutarties sąlygas UAB „KRS“ rekonstravo 1.602,20 m […]

Projektas “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ sėkmingai užbaigtas!

Projektas buvo įgyvendinamas pagal FIDIC „Geltoną“ knygą. Parengtas rekonstravimo projektas, rekonstruoti vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo tinklai Klaipėdos mieste. Darbai vykdyti naudojant betranšėjes technologijas. Bendras rekonstruojamų vandentiekio tinklų ilgis 6.045,41 m. (nuo D400 iki D32). Esamo vandentiekio tinklų vamzdyno tipas – ketus D400/D300/D150/D50/D20; metalas D65/D100. Buvo rekonstruoti tinklai nesumažinant esamo […]

AB „Panevėžio energija“ ir UAB „KRS“ 2019-05-16 pasirašė rangos sutartį „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III-čio etapo darbai“

Projektas „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III-čio etapo darbai“ yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Įgyvendinant sutartį, numatyta atlikti projektavimo darbus, demontuoti esamą seną įrangą/vamzdynus, rekonstruoti 1978 m ilgio šilumos tiekimo tinklus, atlikti jų bandymus.

AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „KRS“ 2019-04-10 pasirašė dvi rangos sutartis: „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17, Klaipėdos mieste“ir „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“

„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17, Klaipėdos mieste“ Šiuo projektu numatoma atlikti paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybas ant išleistuvų Nr. 4 (į Kuršių marias ties Varnėnų g.), Nr. 10 (į Smeltalės upę ties Minijos g.) ir Nr. 17 (į Danės upę ties Liepų g.) . […]

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“ sėkmingai užbaigtas!

UAB „Varėnos vandenys“ ir jungtinės veiklos partneriai UAB ,,KRS“, UAB ,,August ir Ko“, UAB ,,August VFL“, UAB ,,ECOSOLIT“ 2017 m. balandžio 3 d. pasirašė Rangos sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“, kurios darbų vertė 1,03 mln. eur. Jungtinės veiklos partneriai […]