Loading...

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Vandentiekio tinklų Fabijoniškėse (šiaurinė dalis Gedvydžių g., P. Žadeikos g., L. Giros g.) 44/194695, Fabijoniškėse (pietinė dalis S. Stanevičiaus g., Fabijoniškių g.) 10/401973, Pilaitėje (I. Kranto al., Papilėnų g.) 44/76877 ir Pilaitėje (Vydūno g.) 44/76890, Vilniuje, projektavimo ir rekonstrukcijos darbai“

Kadangi plieniniai vandentiekio tinklai, esantys techniniuose kolektoriuose ir grunte Fabijoniškių ir Pilaitės rajonuose Vilniaus m., buvo susidėvėję ir turintys įvairių defektų – reikėjo atlikti vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus. UAB „KRS“ esamus plieninius vandentiekio vamzdynus bei esančią vamzdynų izoliacija demontavo bei pakeitė naujais plastikiniais vandentiekio vamzdžiais – 4.112,81 m. Įvykdžius Rangos […]

UAB“Kauno vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį „Vandentiekio tinklo rekonstrukcija Vilniaus g. „

UAB „KRS“, pagal pasirašytą darbų pirkimo sutartį, vykdo požeminių tinklų rekonstrukcijos ir naujų tinklų įrengimo darbus Kauno senamiestyje, Vilniaus gatvėje. Projekto metu bus rekonstruota apie 800 m vandentiekio tinklų, atnaujinti vandentiekio įvadai iki pastatų. Naujai įrengiami apie 1870 m paviršinių nuotekų surinkimo ir apie 300 m buitinių nuotekų šalinimo tinklų. […]

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429 iki „Vingrių“ siurblinės Vingrių g. Vilniuje rekonstravimo darbai“

Naujamiesčio rajone esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai – 1960-2007. Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai yra susidėvėję, pažeista G/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės korozijos. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų šilumos tinkluose […]

UAB „KRS“ su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašė Rangos sutartį „(PK20-479) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ ir asmenų grupei šalia Liepiškių g. Vilniaus mieste statybos darbai“

Šiuo metu SB “Gintaras“, SB “Tėvynė“ teritorijoje ir Liepiškių g. centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų nėra. Dalis gyventojų yra prisijungę prie sodų bendrijų vandens tiekimo tinklų, dalis naudojasi vietiniais vandens gręžiniais. Pagal techninę užduotį numatyta įrengti naujus nuotekų šalinimo tinklus D90-200 mm – 6.035,00 m., pastatyti 2 […]

UAB „KRS“ atliko su UAB „Grinda“ pasirašytos Rangos sutarties „Paviršinių nuotekų tinklo Šilo g. Vilniuje, D750 renovavimo iš vidaus darbai“ paviršinių nuotekų tinklų renovacijos darbus

Kadangi lietaus nuotekų vamzdynas Šilo g. Vilniuje buvo pilnai nusidėvėjęs, buvo būtina atlikti lietaus nuotekų vamzdyno renovacijos darbus. UAB „KRS“ sėkmingai atliko paviršinių nuotekų tinklų renovaciją iš vidaus CIPP metodu DN750 mm – 198,40 m. Buvo įvertinta, kad lietaus nuotekų tinklas nutiestas virš 3 metrų gylyje ir atsižvelgiant į esantį […]

Įvykdyta su AB „Panevėžio energija“ pasirašyta Rangos sutartis „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III-čio etapo darbai“

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai atlikti Danutės, Sodų, Ramygalos, Katedros, Nemuno, J. Tilvyčio, J. Žemgulio g. Panevėžio m. Pagal rangos sutarties sąlygas UAB „KRS“ atliko senų vamzdynų demontavimo darbus ir rekonstravo 3.565,93 m. šilumos tiekimo tinklų grunte bei 266,94 m. šilumos tiekimo tinklų esančių pastatuose (daugiabučiuose). Įvykdžius Rangos sutartį pagerintas šilumos […]

UAB „KRS“ pasirašė su UAB „Vilniaus vandenys“ Rangos sutartį „Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g. (II dalis), Vilniuje projektavimo ir rekonstrukcijos darbai“

Šiuo metu nuotekos iš nuotekų stoties, esančios Upės g. 15, į Vilniaus valymo įrenginius transportuojamos dvejomis linijomis DN700, kuriose dėl vamzdyno nusidėvėjimo įvyksta avarijos. Slėginiai magistraliniai nuotekų tinklai bus rekonstruojami Vilniaus mieste Žvėryno teritorijoje šalia Upės, Latvių g. Iš viso, pagal statinio projekto rodiklius, planuojama atlikti dešinės pusės slėginio magistralinio […]

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“!

AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „KRS“ 2017.05.31 pasirašytą sutartį sėkmingai užbaigė 2020-03-31. Objekte paklota paviršinių nuotekų tinklų – 2.267 m, iš jų DN2000 – 2.176 m. Rekonstruota paviršinių nuotekų kamera 4x7x4,6 (h) m. Taip sumažinta Klaipėdos miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika, neigiamas poveikis aplinkai ir ekonomikai.