Loading...

UAB „KRS“ atliko su UAB „Grinda“ pasirašytos Rangos sutarties „Paviršinių nuotekų tinklo Šilo g. Vilniuje, D750 renovavimo iš vidaus darbai“ paviršinių nuotekų tinklų renovacijos darbus

Kadangi lietaus nuotekų vamzdynas Šilo g. Vilniuje buvo pilnai nusidėvėjęs, buvo būtina atlikti lietaus nuotekų vamzdyno renovacijos darbus. UAB „KRS“ sėkmingai atliko paviršinių nuotekų tinklų renovaciją iš vidaus CIPP metodu DN750 mm – 198,40 m. Buvo įvertinta, kad lietaus nuotekų tinklas nutiestas virš 3 metrų gylyje ir atsižvelgiant į esantį intensyvų Šilo g. eismą – tinklo renovacija įvykdyta tik uždaru būdu, t.y. visiškai neuždarant gatvės eismo.