Loading...

Projektas pagal pasirašytą Rangos sutartį su UAB „Druskininkų vadnenys“ „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Nevarų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. statybos darbai” baigtas

Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei rekonstrukcijos darbus Nevarų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., didžioji dalis SB „Dainava“ gyventojų aprūpinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklais. UAB „KRS“ iš viso įrengė 10.526,39 m vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Darbai buvo vykdomi vadovaujantis statybos Rangos sutartimi, LR įstatymais ir kitais statybos normatyviniais dokumentais.