Loading...

Socialinė atsakomybė

  • Savo veikloje vadovaujamės skaidraus ir sąžiningo verslo principais.
  • Teikiame didelę reikšmę darbuotojų mokymui ir sąlygų, reikalingų socialinės atsakomybės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, sudarymui.
  • Mūsų veiklos viena iš prioritetinių sričių – darbuotojų sauga ir sveikata.